ပြိုင်ပွဲများ

Althelic

Badminton

Basketball

Boxing

Cycle

Football ( U-14,U16, Male)

Football (Female)

Fusel

Golf

Gyma

Judo

Karate

Sailing

Sepak

Shooting

Swimming

Table Tennis

Tike Kwon Do

Tennis

Volley ball

Weighting

Wushu

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံရွိေလ့က်င့္ေရးရံုမ်ား