နေထိုင်မှု (အိပ်ဆောင်)

အိပ်ဆောင်(ကျား) စုစုပေါင်း (၈)ခန်းရှိပါသည်။

၁။ ဧရာဆောင်         (နိုင်ငံခြားနည်းပြ)
၂။ သံလွင်ဆောင်       (B.Sc-Sport)
၃။ ချင်းတွင်းဆောင်  (စကားပြန်)
၄။ တေဇဆောင်       (သင်တန်းသား)
၅။ ဗလဆောင်         (သင်တန်းသား)
၆။ သီဟဆောင်       (သင်တန်းသား)
၇။ သူရိန်ဆောင်       (သင်တန်းသား)
၈။ ဇေယျဆောင်      (သင်တန်းသား)
တစ်ဆောင်လျှင် သင်တန်းသား အပေါ်ထပ်တွင် (၂၀) ဦး၊ အောက်ထပ်တွင် (၄၄) ဦး၊ စုစုပေါင်း ( ၆၆) ဦး နှုန်းရှိပါသည်။