အားကစားနှင့်ပညာရေးပေါင်းစပ်သင်တန်းမှ သင်တန်းသား/သူများ၏ "ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲ" ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနား

News Area: