ထူးခၽြန္အားကစားသမားမ်ား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲအခမ္းအနား